• /´invəntəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kiểm kê; bản kiểm kê; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự tóm tắt; bản tóm tắt
  Bản kê tài nguyên; bản kê thú rừng... (ở một vùng...)
  Hàng hóa tồn kho, hàng tồn trữ

  Ngoại động từ

  Kiểm kê
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tóm tắt

  Nội động từ

  Đáng giá (theo kiểm kê)
  stocks inventorying at 2,000,000
  kho hàng đáng giá 2 triệu đồng theo kiểm kê

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bảng kiểm kê
  danh sách kiểm kê
  quỹ luân chuyển

  Điện lạnh

  bản kiểm kê

  Kỹ thuật chung

  bản tóm tắt
  lượng kiểm kê
  lượng tồn kho
  kiểm kê
  data inventory
  kiểm kê dữ liệu
  draw up an inventory
  tiến hành kiểm kê
  frozen food inventory
  kiểm kê thực phẩm đông lạnh
  inventory control
  sự điều khiển kiểm kê
  inventory file
  tập tin kiểm kê
  Loop Cable Record Inventory System (LCRRIS)
  hệ thống kiểm kê hồ sơ cáp vòng
  physical inventory
  kiểm kê thực tế
  set up a custom inventory database
  lập hệ thống kiểm kê theo ý muốn
  dự trữ
  sự kiểm kê
  sự kiểm tra
  field inventory
  sự kiểm tra ngoại nghiệp
  thư mục

  Kinh tế

  bản kê tài sản
  bản kê tình trạng nơi ở
  bản kiểm kê
  inventory records
  biên bản kiểm kê hàng tồn kho
  bản liệt kê
  hàng hóa tồn trữ
  inventory value
  giá trị hàng hóa tồn trữ
  hàng tồn kho
  ABC inventory classification
  sự phân loại ABC hàng tồn kho
  cost inventory
  bảng kiểm kê theo phí tồn (hàng tồn kho)
  cost method of inventory
  phương pháp kiểm kê theo phí tổn (hàng tồn kho)
  inventory equation
  công thức kiểm hàng tồn kho
  inventory lien
  quyền lưu giữ hàng tồn kho
  inventory management
  sự quản lý hàng tồn kho
  inventory on consignment
  hàng tồn kho gởi bán
  inventory pricing
  cách định giá hàng tồn kho
  inventory records
  biên bản hàng tồn kho
  inventory records
  biên bản kiểm kê hàng tồn kho
  inventory tag
  nhãn hàng tồn kho
  inventory variation
  biến động hàng tồn kho
  physical inventory
  hàng tồn kho vật lý
  số hàng trữ kho
  sự kiểm kê
  cold storage inventory
  sự kiểm kê kho lạnh
  inventory of merchandise
  sự kiểm kê hàng hóa tồn kho
  inventory of raw materials
  sự kiểm kê nguyên liệu tồn kho
  tồn kho
  tồn trữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X