• /ai´sɔkrənəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác isochronous

  Tính từ

  Chiếm thời gian bằng nhau, đẳng thời

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đẳng thời
  isochronal annealing
  tôi luyện đẳng thời
  isochronal annealing
  ủ đẳng thời

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X