• /´saiklik/

  Thông dụng

  Cách viết khác cyclical

  Tính từ

  Tuần hoàn, theo chu kỳ
  cyclic movements
  chuyển động tuần hoàn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tuần hoàn, theo chu kỳ

  Cơ - Điện tử

  (adj) tuần hoàn, có chu kỳ

  Hóa học & vật liệu

  có vòng

  Kỹ thuật chung

  chu trình
  cyclic action
  hoạt động theo chu trình
  cyclic magnetization
  từ hóa theo chu trình
  cyclic process
  chu trình vòng
  damp heat cyclic test
  thử nghiệm chu trình nóng ẩm
  non-cyclic
  không chu trình
  vòng
  CRC (cyclicredundancy check)
  kiểm độ dư vòng
  CRC (CyclicRedundancy Check)
  kiểm tra độ dư vòng-CRC
  cyclic compound
  hợp chất vòng
  cyclic control step
  bước điều khiển vòng quanh
  cyclic control step
  bước lái quay vòng
  cyclic currents
  dòng mạch vòng
  cyclic currents
  dòng xoay vòng Maxwell
  cyclic hydrocarbon
  hiđrocac-bon vòng
  cyclic order
  thứ tự vòng quanh
  cyclic permutation
  hoán vị vòng quanh
  cyclic permutation
  sự hoán vị vòng tròn
  cyclic process
  chu kỳ vòng
  cyclic process
  chu trình vòng
  cyclic record check
  kiểm tra ghi vòng
  cyclic redundancy check
  kiểm dư vòng
  cyclic redundancy check
  kiểm tra độ dư vòng
  cyclic redundancy check
  kiểm tra dư thừa vòng
  cyclic redundancy check (CRC)
  kiểm dộ dư vòng-CRC
  cyclic redundancy check (CRC)
  sự kiểm tra tính dư vòng
  cyclic redundancy check character (CRCcharacter)
  ký tự kiểm tra tính dư vòng
  cyclic redundancy check-CRC
  kiểm độ dư vòng
  cyclic shift
  sự dịch chuyển quay vòng
  cyclic shift
  sự dịch chuyển vòng
  cyclic transfer
  sự chuyển vòng
  maxwell's cyclic currents
  dòng mạch vòng
  Maxwell's cyclic currents
  dòng xoay vòng Maxwell

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X