• /ai´s/

  Thông dụng

  Cách viết khác isochronal

  Như isochronal

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  có tính đẳng thời

  Kỹ thuật chung

  đẳng thời

  Giải thích VN: Chiếm thời gian bằng nhau.

  Burst Isochronous Transmission (BIT)
  truyền dẫn đẳng thời theo khối
  Hybrid Isochronous MAC Service Access Point (HISAP)
  điểm truy nhập dịch vụ MAC đẳng thời hỗn hợp
  interrupted isochronous transmission
  sự truyền đẳng thời bị ngắt
  isochronous circuit
  mạch đẳng thời
  isochronous circuits
  mạng đẳng thời
  isochronous communication
  liên lạc đẳng thời
  isochronous communications
  truyền thông đẳng thời
  Isochronous Media Access Control (IMAC)
  điều khiển truy nhập phương tiện đẳng thời
  isochronous pendulum
  con lắc đẳng thời
  isochronous transmission
  sự truyền đẳng thời
  isochronous transmission
  truyền dẫn đẳng thời

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X