• /´isjuəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phát; sự phát hành; sự cho ra
  issuance of driving-licenses
  sự cấp giấy phép lái xe
  Sự phát ra, sự đi ra, sự chảy ra, sự thoát ra

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự chảy ra
  sự phát hành
  sự phát ra

  Kinh tế

  phát hành
  issuance of preferred stocks
  sự phát hành cổ phần ưu tiên
  note issuance (orpurchase) facility
  thể thức phát hành (hay mua) tín phiếu
  stock issuance
  sự phát hành cổ phiếu
  sự phát cấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X