• /i´tæli¸saiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác italicise

  Ngoại động từ

  (ngành in) in nghiêng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sắp chữ nghiêng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X