• /¸ʌndə´lain/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường gạch dưới, nét gạch dưới (một chữ trong văn bản)
  (sân khấu) dòng quảng cáo (dưới một bức tranh quảng cáo kịch)
  ( số nhiều) tờ lồng; dòng kẻ (để viết giấy pơ-luya)
  Dòng đề, dòng thuyết minh (dưới bức tranh; bức vẽ)

  ngoại động từ (như) underscore

  Gạch dưới (một chữ trong văn bản)
  to underlinen a sentence
  gạch dưới một câu
  Tăng cường (một thái độ, một tình huống..); nhấn mạnh

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  đường gạch dưới, đường gạch chân, (v) gạch chân

  Toán & tin

  (sự) gạch dưới // nhấn mạch

  Kỹ thuật chung

  đường gạch chân
  gạch chân
  gạch dưới
  de-underline
  bỏ gạch dưới
  underline statement
  câu lệnh gạch dưới

  Kinh tế

  gạch dưới
  nhấn mạnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X