• /¸ʌndə´skɔ:/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Như underline

  Danh từ

  Đường gạch dưới từ ngữ (chủ yếu để nhấn mạnh)
  Nhạc kèm (hành động và đối thoại trong (điện ảnh))

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đường gạch dưới

  Kỹ thuật chung

  nét gạch chân
  đường gạch chân
  gạch chân
  gạch dưới
  auto-underscore
  gạch dưới tự động
  underscore attribute
  thuộc tính gạch dưới
  underscore character
  ký tự gạch dưới
  underscore characters
  ký tự gạch dưới
  word underscore character (WUC)
  ký tự gạch dưới từ
  WUE (wordunderscore character)
  ký tự gạch dưới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X