• /ək'sentʃueit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Nhấn trọng âm, đặt trọng âm, đánh dấu trọng âm
  Nhấn mạnh, làm nổi bật, nêu bật
  the tight shirt only accentuates his obesity
  cái áo chật chỉ nêu bật thêm chứng béo phì của ông ta

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X