• /´dʒitəz/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nỗi bồn chồn lo sợ, sự hốt hoảng kinh hãi
  to have the jitters
  bồn chồn lo sợ, sợ xanh mắt


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  calmness

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X