• (đổi hướng từ Butterflies)
  /'bʌtəflai/

  Thông dụng

  Danh từ

  Con bướm
  bướm đêm
  con bướm
  (nghĩa bóng) người nhẹ dạ; người thích phù hoa
  (thể dục,thể thao) kiểu bơi bướm
  to break a butterfly on wheel
  (tục ngữ) giết gà bằng dao mổ trâu
  to have butterflies in one's stomach
  lo lắng bồn chồn

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Van bướm, van tiết lưu

  Kỹ thuật chung

  van bướm
  butterfly damper
  van bướm điều tiết
  butterfly valve
  van bướm điều tiết
  free discharge butterfly valve
  van bướm cuối cống tháo nước
  on/off butterfly valve
  van bướm đóng-mở
  van tiết lưu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X