• (đổi hướng từ Shivers)
  /´ʃivə/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều shivers

  Sự run, sự rùng mình (vì rét, vì sợ hãi)
  it gives me the shivers to think of it
  cứ nghĩ đến việc ấy là tôi lại rùng mình
  ( số nhiều) cơn run rẩy, cơn rùng mình (do bị sốt, bị sợ hãi)

  Nội động từ

  Run, rùng mình (do lạnh, sợ hãi)
  to shiver with cold
  run vì lạnh
  to shiver with fear
  rùng mình vì sợ

  Danh từ

  ( (thường) số nhiều) mảnh vỡ, miếng vỡ (nhất là kính)

  Ngoại động từ

  Đập vỡ, đánh vỡ; làm vỡ
  shiver my timbers!
  chết trôi! chết tiệt! hà bá lôi đi! (câu rủa của thuỷ thủ)

  Nội động từ

  Bị vỡ, vỡ vụn

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  miếng vỡ

  Kỹ thuật chung

  mảnh vỡ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X