• /´kitʃin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phòng bếp, nhà bếp

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nhà bếp

  Kỹ thuật chung

  bếp

  Kinh tế

  nhà bếp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  canteen , cookery , cookhouse , cook’s room , cuisine , eat-in , gallery , galley , kitchenette , mess , scullery , caboose , cooking , cookroom , galley(nautical) , scullery (back kitchen)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X