• /'gæli/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sử học) thuyền galê (sàn thấp, chạy bằng buồm và chèo, (thường) do nô lệ hoặc tù nhân chèo)
  (hàng hải) bếp (ở dưới tàu)
  (ngành in) khay (để sắp chữ)
  ( the galley) lao dịch, những công việc khổ sai

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  bếp (tàu thủy)
  khoang bếp

  Kỹ thuật chung

  băng in thử
  bát chữ
  bếp dưới tàu/trên máy bay

  Giải thích EN: A kitchen area, particularly such an area in a ship or airplane.

  Giải thích VN: Nơi nấu nướng, đặc biệt là trên máy bay hay tàu thủy.

  bông in thử

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X