• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Cơ khí & công trình

  sắp xếp, bố trí lắp đặt

  Giải thích EN: The predisposing of all required parts onto a pallet for delivery to an assembly area. Giải thích VN: Vận chuyển tất cả những thiết bị theo yêu cầu vào buồng vận chuyển tới khu vực lắp đặt.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X