• /'pælit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tấm nâng hàng; pa-lét
  Ổ rơm, nệm rơm
  Bàn xoa (thợ gốm)
  (hội họa) bảng màu (như) palette
  Giừơng hẹp và cứng

  Xây dựng

  chốt gỗ (chôn trong tường gạch)
  palét
  hover pallet
  palét treo
  thanh giá

  Giải thích EN: A flat piece of wood built into a mortar joint, providing a fixture to which joinery is nailed..

  Giải thích VN: Một thành phần bằng gỗ phẳng được gắn vào tường bởi một mối nối bằng vữa để tạo một mặt cố định từ đó có thể gắn các đồ vật bằng gỗ.

  Điện tử & viễn thông

  cổng thiết bị
  cửa thiết bị

  Kỹ thuật chung

  bàn xoa
  bệ để hàng
  hover pallet
  bệ để hàng treo
  khay
  expendable pallet
  khay dùng một lần
  flat pallet
  khay phẳng
  nonreusable pallet
  khay dùng một lần
  one-way pallet
  khay dùng một lần
  pallet handling
  vận chuyển bằng khay
  pallet load
  sự xếp chồng các khay
  two-way pallet
  khay nâng hai phía
  giá kê
  máng
  four-way pallet
  máng bốn đường
  loading pallet
  máng tải
  pallet segments
  bộ phận mang thiết bị
  pallet transportation
  sự vận chuyển bằng máng
  tấm đáy

  Nguồn khác

  • pallet : Corporateinformation

  Cơ - Điện tử

  Con cóc, thanh con lắc, khay, mâm, mảnh ván

  Con cóc, thanh con lắc, khay, mâm, mảnh ván

  Kinh tế

  bảng cẩu
  bệ để hàng
  bệ nâng sàng
  đệm kê hàng
  giá kê

  =====pa-lét=====

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X