• /´li:d¸in/

  Thông dụng

  Danh từ

  (điện học) đầu vào

  Chuyên ngành

  Điện

  dây truyền sóng

  Giải thích VN: Dây truyền giữa anten và máy thu hoặc phát.

  dây vào

  Giải thích VN: Dây truyền giữa anten và máy thu hoặc phát.

  Điện lạnh

  dây nối vào

  Kỹ thuật chung

  dẫn vào

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X