• /liə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái liếc mắt đểu cáng; cái liếc mắt dâm dật

  Nội động từ

  Liếc nhìn mắt đểu cáng; liếc mắt dâm dật

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lò ủ kính
  leer assistant
  phụ tá lò ủ kính
  leer attendant
  người trông lò ủ kính

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun, verb
  eye , eyeball , gloat , goggle , ogle , smirk , sneer , squint , stare , wink

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X