• /´ai¸bɔ:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cầu mắt, nhãn cầu

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ước lượng bằng mắt

  Giải thích EN: To make an estimate or evaluation on the basis of a visual inspection. Giải thích VN: Ước lượng, định lượng trên cơ sở xem xét bằng mắt.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X