• /´leksikəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) từ vựng học

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  từ vựng
  lexical analyzer
  bộ phân tích từ vựng
  lexical convention
  quy ước từ vựng
  lexical level
  mức từ vựng
  lexical level object
  đối tượng từ vựng
  lexical scope
  phạm vi từ vựng
  lexical structure
  cấu trúc từ vựng
  lexical token
  dấu hiệu từ vựng
  lexical token
  đơn vị từ vựng
  lexical token
  mã thông báo từ vựng
  lexical token
  thẻ từ vựng
  lexical unit
  đơn vị từ vựng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X