• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác analyser

  Như analyser

  Cơ khí & công trình

  máy giải tích
  thiết bị phân tích

  Điện lạnh

  kính phân tích

  Điện

  trắc kế

  Giải thích VN: Dụng cụ thử, thiết bị phân tích.

  Kỹ thuật chung

  bộ phân tích

  Giải thích VN: Dụng cụ thử, thiết bị phân tích.

  circuit analyzer
  bộ phân tích mạch
  color analyzer
  bộ phân tích màu
  colour analyzer
  bộ phân tích màu
  command analyzer
  bộ phân tích lệnh
  control statement analyzer
  bộ phân tích lệnh điều khiển
  digital differential analyzer (DDA)
  bộ phân tích vi sai
  electrical conductivity analyzer
  bộ phân tích độ dẫn điện
  flue-gas analyzer
  bộ phân tích khí ống khói
  frequency analyzer
  bộ phân tích tần số
  gas analyzer
  bộ phân tích khí
  harmonic analyzer
  bộ phân tích sóng hài
  image analyzer
  bộ phân tích ảnh
  infrared exhaust gas analyzer
  bộ phân tích khí thải hồng ngoại
  interference analyzer
  bộ phân tích nhiễu
  lexical analyzer
  bộ phân tích từ vựng
  line analyzer
  bộ phân tích đường truyền
  logic analyzer
  bộ phân tích logic
  logic state analyzer
  bộ phân tích trạng thái logíc
  logical analyzer
  bộ phân tích logic
  loudness analyzer
  bộ phân tích âm lượng
  multichannel analyzer
  bộ phân tích đa kênh
  multichannel analyzer
  bộ phận tích nhiều kênh
  narrow-band spectrum analyzer
  bộ phân tích phổ dải hẹp
  network analyzer
  bộ phân tích mạng
  network performance analyzer (NPA)
  bộ phân tích hiệu suất mạng
  noise analyzer
  bộ phân tích nhiễu
  noise analyzer
  bộ phân tích tiếng ồn
  NPA (networkperformance analyzer)
  bộ phân tích hiệu suất mạng
  picture analyzer
  bộ phân tích hình
  polarization analyzer
  bộ phân tích phân cực
  program analyzer
  bộ phân tích chương trình
  protocol analyzer
  bộ phân tích giao thức
  pulse analyzer
  bộ phân tích xung
  roller analyzer
  bộ phân tích máy cán
  sequential analyzer
  bộ phân tích tuần tự
  sonic chemical analyzer
  bộ phân tích (hóa học) bằng âm// máy phân tích (hóa học) bằng âm
  spectral analyzer of high resolving power
  bộ phân tích phổ có độ phân giải cao
  spectrum analyzer
  bộ phân tích phổ
  syntactic analyzer
  bộ phân tích cú pháp
  Test Analyzer (TA)
  bộ phân tích đo thử
  transient analyzer
  bộ phân tích chuyển tiếp
  transient analyzer
  bộ phân tích quá độ
  vector network analyzer
  bộ phân tích mạng vectơ
  wave analyzer
  bộ phân tích sóng
  wave analyzer
  bộ phận tích sóng
  wave-form analyzer
  bộ phân tích dạng sóng
  chương trình phân tích
  network performance analyzer (NPA)
  chương trình phân tích hiệu suất mạng
  NPA (networkperformance analyzer)
  chương trình phân tích hiệu suất mạng
  system analyzer program
  chương trình phân tích hệ thống
  dụng cụ phân tích
  máy phân tích

  Giải thích EN: An instrument system, usually composed of a number of basic instruments, that is used for making electronic measurements. Giải thích VN: Một hệ thống dụng cụ thường gồm một số dụng cụ cơ bản, dùng để làm các phép do điện tử.

  circuit analyzer
  máy phân tích mạch
  color analyzer
  máy phân tích màu
  direct-imaging mass analyzer
  máy phân tích hàng loạt hình ảnh trực tiếp
  electrostatic analyzer
  máy phân tích tĩnh điện
  exhaust gas analyzer
  máy phân tích khí xả
  filter pass band of a spectrum analyzer
  dải thông của bộ lọc trong máy phân tích phổ
  Fourier analyzer
  máy phân tích Furie
  frequency analyzer
  máy phân tích tần số
  gas analyzer
  máy phân tích khí
  harmonic analyzer
  máy phân tích điều hòa
  heat-of-heat gas analyzer
  máy phân tích khí dẫn nhiệt
  impact noise analyzer
  máy phân tích tạp nhiễu
  mechanical differential analyzer
  máy phân tích vi sai cơ
  network analyzer
  máy phân tích mạng
  particulate-mass analyzer
  máy phân tích cỡ hạt
  sampling spectrum analyzer
  máy phân tích phổ lấy mẫu
  scalar network analyzer
  máy phân tích mạng vô hướng
  signal analyzer
  máy phân tích tín hiệu
  smoke analyzer
  máy phân tích khói
  sonic chemical analyzer
  bộ phân tích (hóa học) bằng âm// máy phân tích (hóa học) bằng âm
  sound analyzer
  máy phân tích âm thanh
  sound analyzer
  máy phân tích âm// thiết bị phân tích âm
  spectral analyzer
  máy phân tích phổ
  spectrum analyzer
  máy phân tích phổ
  thermogravimetric analyzer
  máy phân tích nhiệt trọng
  traffic analyzer
  máy phân tích lưu lượng
  transfer function analyzer
  máy phân tích hàm truyền

  Y học

  máy phân tích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X