• Thông dụng

  Danh từ

  Tuổi thọ trung bình (của một hạng người theo thống kê)

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  sống dự tính

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  thời hạn sống

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  tuổi thọ (dự kiến)

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  tuổi thọ dự tính

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  kỳ hạn
  độ kỳ vọng tuổi thọ

  Nguồn khác

  Nguồn khác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  niên hạn sử dụng
  tuổi thọ dự kiến
  ước tính tuổi thọ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X