• /´laif¸taim/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đời, cả cuộc đời
  the chance of a lifetime
  cơ hội ngàn năm có một, cơ hội hiếm có, cơ hội hy hữu

  Tính từ

  Suốt đời
  a lifetime job
  công việc làm suốt đời

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) thời gian sống; chu kỳ bán rã

  Kỹ thuật chung

  đời

  Địa chất

  tuổi thọ, thời hạn phục vụ, tuổi mỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X