• Cơ khí & công trình

    cân bằng giới hạn

    Giải thích EN: The process of adjusting material flows to multiple production facilities, to optimize overall productivity. Giải thích VN: Một quy trình điều chỉnh các dòng chảy vật liệu cho các thiết bị sản xuất nhằm tối ưu hóa sản lượng tổng thể.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X