• /ə´dʒʌstiη/

  Điện

  việc hiệu chỉnh

  Kỹ thuật chung

  điều chỉnh
  accurate adjusting
  sự điều chỉnh chính xác
  adjusting bolt
  bulông điều chỉnh
  adjusting bolt
  ốc điều chỉnh
  adjusting bolt
  vít điều chỉnh
  adjusting collar
  vành điều chỉnh
  adjusting cone
  nón điều chỉnh
  adjusting device
  dụng cụ điều chỉnh
  adjusting device
  thiết bị điều chỉnh
  adjusting element
  phần tử điều chỉnh
  adjusting entries
  bút toán điều chỉnh
  adjusting jack
  kích điều chỉnh
  adjusting key
  chìa vặn điều chỉnh
  adjusting key
  khóa điều chỉnh
  adjusting knob
  nút điều chỉnh
  adjusting nut
  đai ốc điều chỉnh
  adjusting nut
  êcu điều chỉnh
  adjusting period
  thời gian điều chỉnh
  adjusting point
  điểm điều chỉnh
  adjusting potentiometer
  thiết bị chiết áp điều chỉnh
  adjusting rack
  thanh răng điều chỉnh
  adjusting ring
  khoen điều chỉnh
  adjusting ring
  vòng điều chỉnh
  adjusting ring pin gasket
  đệm cốt vòng điều chỉnh
  adjusting rod
  cần điều chỉnh
  adjusting roll
  trục (cán) điều chỉnh
  adjusting screw
  đai ốc điều chỉnh
  adjusting screw
  ốc điều chỉnh
  adjusting screw
  vít điều chỉnh
  adjusting screw
  vít điều chỉnh cầm chừng
  adjusting screw
  vít định vị điều chỉnh
  adjusting shim
  miếng nêm điều chỉnh
  adjusting shims
  nêm điều chỉnh
  adjusting shims
  miếng chêm (cale) điều chỉnh
  adjusting sleeve
  cỡ điều chỉnh dạng ống
  adjusting sleeve
  măng sông điều chỉnh
  adjusting sleeve
  ống lót điều chỉnh
  adjusting soring
  lò xo điều chỉnh
  adjusting spring
  lò xo điều chỉnh
  adjusting stop
  cữ chặn điều chỉnh
  adjusting strip
  nêm điều chỉnh
  adjusting valve
  van điều chỉnh
  adjusting valve
  vòi điều chỉnh
  adjusting wedge
  cái nêm điều chỉnh
  adjusting wedge
  nêm điều chỉnh
  adjusting wheel
  bánh xe điều chỉnh
  an adjusting nut
  đai ốc điều chỉnh
  brake adjusting spanner
  khóa điều chỉnh phanh
  brake adjusting tool
  dụng cụ điều chỉnh phanh
  knurled adjusting screw
  vít điều chỉnh đầu nhám
  oil pressure adjusting screw
  ốc điều chỉnh áp suất dầu
  regulator adjusting screw
  vít điều chỉnh bộ hiệu chính
  self-adjusting
  sự tự điều chỉnh
  self-adjusting
  tự điều chỉnh (theo độ mòn hoặc nhiệt
  self-adjusting brake
  phanh tự điều chỉnh
  self-adjusting communication
  truyền thông tự điều chỉnh
  self-adjusting floating weir
  đập tràn nổi tự đIều chỉnh
  self-adjusting seal
  đệm kín tự điều chỉnh
  self-adjusting system
  hệ tự điều chỉnh
  starting and adjusting operations
  công tác khởi động điều chỉnh
  starting and adjusting operations
  công tác khởi động và điều chỉnh
  tailstock barrel adjusting handwheel
  vô lăng điều chỉnh nòng ụ động
  testing and adjusting run
  công tác điều chỉnh
  testing and adjusting run
  công tác thử và điều chỉnh
  track adjusting
  điều chỉnh đường
  track adjusting bolt
  bulông điều chỉnh độ căng xích
  valve adjusting screw
  ốc điều chỉnh xú bắp
  zero adjusting screw
  vít điều chỉnh điểm không
  sự điều chỉnh
  accurate adjusting
  sự điều chỉnh chính xác
  sự hiệu chỉnh
  sự hiệu chuẩn

  Kinh tế

  sự điều chỉnh

  Cơ - Điện tử

  Sự điều chỉnh, sự hiệu chuẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X