• Toán & tin

  nhóm tuyến tính
  continuous linear group
  nhóm tuyến tính liên tục
  fractional linear group
  nhóm tuyến tính phân thức
  full linear group
  nhóm tuyến tính đầy đủ
  general linear group
  nhóm tuyến tính tổng quát
  linear group of vectorial space
  nhóm tuyến tính của một không gian vectơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X