• /´lɔkə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người khoá
  Tủ có khoá, két có khoá
  (hàng hải) tủ; kho hàng (ở dưới tàu)
  not a shot in the locker
  không còn một xu dính túi
  to go to Davy Jone's locker
  bị chết đuối

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  hộp (dụng cụ)
  mômen khóa roto
  mômen roto chốt
  tủ (có khóa)

  Điện lạnh

  ngăn lạnh nhỏ

  Kỹ thuật chung

  tủ

  Kinh tế

  hòm chứa
  locker cargo
  hàng để trong hòm chứa
  tủ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  cabinet , chest , closet , trunk

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X