• /tʃest/

  Thông dụng

  Danh từ

  Rương, hòm, tủ, két
  a medicine chest
  tủ thuốc
  a carpenter's chest
  hòm đồ thợ mộc
  Tủ com mốt ( (cũng) chest of drawers)
  Ngực
  to get something off one's chest
  nói hết điều gì ra không để bụng

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  tủ két

  Kỹ thuật chung

  bụng lò
  buồng
  hòm
  hộp
  hộp dụng cụ
  ngực
  back-to-chest acceleration
  sự gia tốc lưng-ngực
  chest drill
  khoan tỳ ngực
  giấy
  stock chest
  bột giấy đã phối trộn
  phòng

  Kinh tế

  buồng
  steam chest
  buồng tạo hơi
  vapour chest
  buồng tạo hơi
  thùng
  steam chest
  thùng tạo hơi
  tea chest
  thùng chè
  tủ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  back

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X