• /louis/

  Thông dụng

  Danh từ

  (địa lý,địa chất) hoàng thổ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  đất lợt

  Kỹ thuật chung

  hoàng thổ
  loess clay
  sét hoàng thổ
  loess deposit
  trầm tích hoàng thổ
  loess formation
  sự tạo đất hoàng thổ
  loess lime mixture
  hỗn hợp vôi hoàng thổ
  loess type loam
  á sét hoàng thổ
  đất lớt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X