• Toán & tin

  đơn vị lôgic
  ALU (arithmeticand logic unit)
  đơn vị lôgic và số học
  arithmetic and logic unit (ALU)
  đơn vị lôgic số học
  controlling logic unit
  đơn vị lôgic điều khiển

  Kỹ thuật chung

  bộ logic
  ALU (arithmeticand logic unit)
  bộ logic và số học
  arithmetic and logic unit (ALU)
  bộ logic và số học
  arithmetic-logic unit
  bộ logic-số học
  controlling logic unit
  bộ logic điều khiển
  register and arithmetic logic unit
  thanh ghi và bộ logic số học
  khối logic
  Register Arithmetic Logic Unit (RALU)
  khối logic số học của bộ ghi
  thiết bị logic
  dependent logic unit
  thiết bị logic phụ thuộc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X