• Kỹ thuật chung

    khuôn chi tiết lỏng

    Giải thích EN: A plastics mold in which some parts are removed with the molded piece. Giải thích VN: Một khuôn nhựa trong đó một vài bộ phận được loại bỏ cùng với phần được đúc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X