• Kỹ thuật chung

    máy đo thất thoát hạt

    Giải thích EN: A gauge located on a rapid sand filter that monitors loss of head during filtration. Giải thích VN: Một máy đo được đặt trên một cái lọc cát nhanh kiểm tra sự thất thoát hạt trong quá trình lọc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X