• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  cực phải
  low-order bit
  bit cực phải
  low-order end
  ký tự ở cực phải
  low-order position
  vị trí cực phải
  hàng thấp
  low-order add circuit
  mạch cộng hàng thấp
  low-order bit
  bit hàng thấp
  low-order position
  vị trí hàng thấp

  Kỹ thuật chung

  bậc thấp
  low-order harmonic
  họa ba bậc thấp
  low-order harmonic
  sóng hài bậc thấp
  multiple low-order interaction
  tương tác bậc thấp bội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X