• /´loulənd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vùng đất thấp
  ( the Lowlands) vùng đất thấp Ê-cốt

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  đất thấp
  lowland desert
  hoang mạc đất thấp

  Xây dựng

  miền thấp
  miền trũng

  Kỹ thuật chung

  vùng trũng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bottoms , flat , holm , marsh , swamp , vale , valley

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X