• /veil/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ cổ, nghĩa cổ, trừ tên địa điểm) thung lũng
  Máng dẫn nước, rãnh nước

  Danh từ

  Lời từ biệt
  Sự từ giã, sự từ biệt
  to say (take) one's vale
  từ giã, từ biệt

  Thán từ

  Xin từ biệt!, tạm biệt!

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  kênh dẫn
  máng dẫn
  máng dẫn nước
  ống dẫn
  thung lũng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  adieu , dale , dell , dingle , farewell , glen , valley

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X