• Kỹ thuật chung

    điều khiển tốc độ bằng máy

    Giải thích EN: The control of the work rate by means of machinery rather than workers. Giải thích VN: Sự điều khiển tốc độ công việc bằng máy móc chứ không phải bằng công nhân.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X