• /i¸lektrou´kemikl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) điện hoá học

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  điện hóa
  electrochemical activity
  tính hoạt động điện hóa
  electrochemical battery
  bộ pin điện hóa học
  electrochemical bright cleaner
  sự đánh bóng điện hóa
  electrochemical capacitor
  tụ điện điện hóa
  electrochemical capacitor
  tụ điện hóa
  electrochemical cell
  pin điện hóa
  electrochemical cleaner
  sự làm sạch điện hóa
  electrochemical constant
  hằng số điện hóa
  electrochemical corrosion
  ăn mòn điện hóa
  electrochemical corrosion
  sự ăn mòn điện hóa
  electrochemical corrosion theory
  lý thuyết ăn mòn điện hóa
  electrochemical energy
  năng lượng điện hóa
  electrochemical equivalent
  đương lượng điện hóa
  electrochemical equivalent
  tương đương điện hóa
  electrochemical etching
  sự khắc điện hóa
  electrochemical industry
  công nghiệp điện hóa
  electrochemical machinery
  sự gia công điện hóa
  electrochemical machining
  gia công điện hóa
  electrochemical machining
  sự gia công điện hóa
  electrochemical metal
  hợp kim điện hóa
  electrochemical noise
  tiếng ồn điện hóa
  electrochemical noise
  tạp nhiễu điện hóa
  electrochemical power generation
  sự phát điện hóa năng
  electrochemical recording
  phép ghi điện hóa
  electrochemical recording
  sự ghi điện hóa
  electrochemical sensor
  bộ cảm biến điện hóa
  electrochemical sensor
  đầu dò điện hóa
  electrochemical series
  dãy điện hóa
  electrochemical thermodynamics
  nhiệt động học điện hóa
  electrochemical transducer
  máy biến năng điện hóa
  electrochemical valve
  van điện hóa
  secondary electrochemical generator
  máy phát điện hóa thứ cấp
  voltage efficiency (ofan electrochemical process)
  hiệu suất của một quá trình điện hóa

  Địa chất

  (thuộc) điện hóa học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X