• /mə'kizmou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thể hiện nam tính một cách quá đáng; lòng tự tôn của kẻ nam nhi
  Tính vũ phu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X