• /mæg'mætik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) macma
  (thuộc) đá nhão trong lòng đất

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  macma
  magmatic assimilation
  đồng hóa macma
  magmatic column
  cột macma
  magmatic differentiation
  phân dị macma
  magmatic eruption
  phun trào macma
  magmatic rock
  đá macma
  magmatic segregation
  sự phân tụ macma
  magmatic water
  nước macma
  post-magmatic
  sau macma

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X