• /¸segri´geiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tách riêng, sự chia tách, sự phân biệt; sự bị tách riêng, sự bị chia tách, sự bị phân biệt
  racial segregation
  sự phân biệt chủng tộc
  ( số nhiều) sự phân ly

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự tách ra, sự cô lập

  Cơ khí & công trình

  sự tách riêng

  Xây dựng

  sự chia tách

  Kỹ thuật chung

  phân đoạn
  phân tầng
  aggregate segregation
  sự phân tầng cốt liệu
  segregation of concrete mix
  sự phân tầng hỗn hợp bê tông
  sự cô lập
  sự độc lập hóa
  sự ngăn cách
  sự phân chia
  sự phân tách (các khối sai hỏng)
  sự phân ly
  gene segregation
  sự phân ly gen
  preferential segregation
  sự phân ly lựa chọn
  sự phân tầng
  aggregate segregation
  sự phân tầng cốt liệu
  segregation of concrete mix
  sự phân tầng hỗn hợp bê tông
  sự phân tụ
  magmatic segregation
  sự phân tụ macma
  sự tách
  segregation of graphite
  sự tách graphit
  sự tách lỏng
  sự tách ra
  sự tách rời
  sự thiên tích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X