• /i´rʌpʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phun (núi lửa)
  Sự nổ ra; sự phọt ra
  (y học) sự phát ban
  Sự nhú lên, sự mọc (răng)

  Chuyên ngành

  Y học

  sự mọc

  Kỹ thuật chung

  phun trào
  central eruption
  sự phun trào trung tâm
  eruption cycle
  chu kỳ phun trào
  eruption error
  sự phun trào
  flank eruption
  phun trào ở sườn
  magmatic eruption
  phun trào macma
  phreatomagmatic eruption
  phun trào macma dạng giếng
  vent of eruption
  miệng phun trào (núi lửa)
  volcanic eruption
  sự phun trào núi lửa
  sự phun trào
  central eruption
  sự phun trào trung tâm
  volcanic eruption
  sự phun trào núi lửa

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X