• /¸difə¸renʃi´eiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phân biệt
  (toán học) phép lấy vi phân
  (toán học) đạo hàm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phép lấy vi phân, phép tìm đạo hàm
  differentiation of an infinite seri
  lấy vi phân một chuỗi vô hạn
  complex differentiation
  phép lấy vi phân thức
  covariant differentiation
  phép lấy vi phân hiệp biến
  implicit differentiation
  phép lấy vi phân tìm đạo hàm, một ẩn hàm
  indirect differentiation
  (giải tích ) phép lấy vi phân một hàm hợp
  logarithmic differentiation
  phép lấy đạo hàm nhờ lấy lôga, phép lấy vi phân bằng (phép) lấy lôga
  numerical differentiation
  phép lấy vi phân bằng số
  partial differentiation
  phép lấy vi phân riêng, phép lấy đạo hàm riêng
  succesive differentiation
  phép lấy vi phân liên tiếp


  Cơ khí & công trình

  sự phân dị
  sự phân hóa

  Hóa học & vật liệu

  phân dị
  magmatic differentiation
  phân dị macma
  metamorphic differentiation
  biến chất phân dị
  metamorphic differentiation
  phân dị biến hình
  phân hóa
  magnetic differentiation
  tác dụng phân hóa từ

  Y học

  biệt hóa

  Kinh tế

  phép lấy đạo hàm
  phép lấy vi phân
  sự dị biệt hóa (sản phẩm)
  functional product differentiation
  sự dị biệt hóa sản phẩm theo chức năng

  Địa chất

  sự phân dị

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X