• Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) phố chính
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) khu phố của những người bảo thủ chật hẹp, ích kỷ chỉ biết lợi nhuận (do tiểu thuyết Main Street của Sinclair Lewis)

  Kỹ thuật chung

  đường phố chính
  main street within block of houses
  đường phố chính trong tiểu khu
  urban main street
  đường phố chính của thành phố

  Kinh tế

  đại lộ
  đường chính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X