• (đổi hướng từ Houses)
  /haus/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhà ở, căn nhà, toà nhà
  Nhà, chuồng
  the house of God
  nhà thờ
  house of detention
  nhà tù, nhà giam
  Quán trọ, quán rượu, tiệm (rượu...)
  (chính trị) viện (trong quốc hội)
  the House of Lords
  thượng nghị viện (ở Anh)
  the House of Commons
  hạ nghị viện (ở Anh)
  House of Representatives
  hạ nghị viện ( Mỹ)
  the House of Parliament
  quốc hội, nghị viện
  to make a House
  đảm bảo triệu tập đủ số đại biểu hạ nghị viện (quốc hội Anh) để có thể quyết định một vấn đề gì
  Rạp hát, nhà hát, người xem, khán giả; buổi biểu diễn (ở nhà hát)
  appreciative house
  người xem biết thưởng thức
  the first house starts at 8
  buổi biểu diễn thứ nhất bắt đầu vào lúc 8 giờ
  Đoàn thể tôn giáo; trụ sở của đoàn thể tôn giáo; tu viện
  Hãng buôn
  ( the House) (thông tục) thị trường chứng khoán Luân-đôn
  Nhà tế bần
  Ký túc xá; toàn thể học sinh trong ký túc xá
  Gia đình, dòng họ; triều đại
  the House of Windsor
  Hoàng gia Anh
  the House of Stuart
  đồng xtua
  (quân sự), (từ lóng) xổ số nội bộ
  ( định ngữ) nuôi ở trong nhà (động vật)
  to eat sb out of house and home
  ăn đến nỗi ai phải sạt nghiệp vì mình
  a half-way house
  nhà trọ giữa đường, thái độ thoả hiệp (nghĩa bóng)
  master in one's own house
  tự định đoạt công việc của mình
  not a dry eye in the house
  ai cũng xúc động, không ai bình thản được
  to set up house together
  sống với nhau như vợ chồng
  as safe as houses
  rất an toàn, an toàn vô cùng

  Ngoại động từ

  Đón tiếp (ai) ở nhà; cho ở, cho trọ, chứa (ai...) trong nhà
  Cất vào kho; lùa (súc vật) vào chuồng
  to house the corn
  cất thóc lúa vào kho
  Cung cấp nhà ở cho
  (hàng hải) đặt (súng đại bác...) vào vị trí chắc chắn
  (hàng hải) hạ (cột buồm)
  (kỹ thuật) lắp vào ổ mộng (đồ mộc)

  Nội động từ

  Ở, trú

  Cấu trúc từ

  to be turned out of house and home
  bị đuổi ra vỉa hè sống lang thang không cửa không nhà
  to bring down the house
  Xem bring
  to clean house
  quét tước thu dọn nhà cửa
  Giũ sạch những điều khó chịu
  a drink on the house
  chầu rượu do chủ quán thết
  to keep house
  quản lý việc nhà, tề gia nội trợ
  to keep open house
  Xem keep
  to keep the house
  phải ở nhà không bước chân ra cửa
  house of call, house of cards
  trò chơi xếp nhà (của trẻ con)
  Kế hoạch bấp bênh
  house of ill fame
  Xem fame
  like a house on fire
  rất nhanh, mạnh mẽ
  to set (put) one's house in order
  thu dọn nhà cửa
  Thu xếp công việc đâu vào đó

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  rạp

  Cơ - Điện tử

  Phân xưởng, buồng, phòng

  Kỹ thuật chung

  buồng lái
  cất vào kho
  nhà
  nhà ở
  lắp ráp
  lắp vào
  lắp vào hộp
  gắn vào
  hãng
  business house
  hãng buôn
  cliff house
  nhà trong hang đá
  custom house entry
  hàng lang hải quan
  freight house
  kho hàng
  freight house
  nhà chứa hàng hóa
  freight house
  nhà kho chứa hàng
  house flag
  cờ hãng
  National Automated clearing House Association (NACHA)
  Hiệp hội Ngân hàng thanh toán tự động quốc gia
  publishing house
  hãng xuất bản
  software house
  hãng phần mềm
  ráp vào

  Kinh tế

  buồng
  air-conditioned smoke-house
  buồng xông khói có điều hòa không khí
  cabinet t-type smoke-house
  buồng xông khói dạng tủ
  circular smoke-house
  buồng xông khói có khung quay
  continuous smoke-house
  buồng xông khói liên tục
  continuous smoke-house
  buồng xông khói tự động
  electric smoke-house
  buồng xông khói bằng điện
  gas-operated smoke-house
  buồng xông khói bằng khí
  pilot house
  buồng lái (tàu)
  pre-fab smoke-house
  buồng xông khói tập trung
  revolving-type smoke-house
  buồng hun khói dạng băng tải
  revolving-type smoke-house
  buồng xông khói tự động
  rotary smoke-house
  buồng hun khói dạng thùng quay
  smoke-house
  buồng xông khói
  smoke-house alley
  đường thông vào buồng hun khói
  công ty
  Accepting House Committee
  ủy hội Các công ty Nhận trả (Hối phiếu) (Anh)
  arbitrage house
  công ty mua bán ngoại hối
  arbitrated house
  công ty mua bán ngoại tệ
  arbitrated house
  công ty sáo hối
  commission house
  công ty môi giới
  commission house
  công ty môi giới chứng khoán
  companies house
  cục quản lý công ty
  design house
  công ty tạo mẫu
  design house
  công ty thiết kế
  external house magazine
  tạp chí bên ngoài công ty
  external house magazine
  tạp chí ngoài công ty
  finance house
  công ty tài chính
  Finance House Association
  Hiệp hội Các công ty Tài chính
  house account
  tài khoản của công ty môi giới chứng khoán
  house bill (s)
  hối phiếu công ty
  house brand
  nhãn hiệu (riêng) của công ty
  house flag
  cờ công ty
  house flag
  cờ công ty tàu biển
  house journal
  báo (nội bộ) của công ty
  house maintenance requirement
  quy định duy trì của công ty môl giới chứng khoán
  house mark
  hãn hiệu công ty
  house mark
  nhãn hiệu của công ty
  house of issue
  công ty phát hành (chứng khoán)
  house organ
  cơ quan ngôn luận của công ty
  house requirement
  quy định của công ty môi giới chứng khoán
  house union
  nghiệp đoàn công ty
  in-house agency
  đại lý quảng cáo trong công ty
  internal house magazine
  tạp chí nội bộ công ty
  issuing house
  công ty, nhà, hãng phát hành cổ phiếu
  jobbing house
  công ty môi giới chứng khoán
  securities house
  công ty chứng khoán
  software house
  cơ sở/công ty phần mềm
  stock -exchange clearing house
  công ty thanh toán giao dịch chứng khoán
  wholesale house
  công ty bán sỉ
  hãng
  Accepting House Committee
  ủy ban các ngân hàng chấp nhận
  agency house
  hãng đại lý
  banker's clearing house
  phòng thanh toán bù trừ của ngân hàng
  banker's clearing house
  phòng thanh toán phiếu khoán của ngân hàng
  banker's clearing house
  sở thanh toán ngân hàng
  broking house
  hãng môi giới
  business house
  hãng buôn
  buying indent house
  đại lý (đặt hàng) của người mua nước ngoài
  clearing house
  phòng bù trừ (giữa các ngân hàng)
  clearing house
  phòng thanh toán bù trừ (của ngân hàng Luân Đôn)
  clearing House interbank Payments System
  Sở bù trừ Liên ngân hàng Quốc Tế
  commercial house
  hãng buôn
  commercial house
  thương hãng
  commercial paper house
  hãng thương phiếu
  commission house
  hãng đại lý hoa hồng
  commission house
  hãng giao dịch ủy thác
  confirming house
  hãng đại lý mua hàng
  discount house
  cửa hàng bán giá hạ
  discount house
  hàng chiết khấu
  export commission house
  hàng đại lý mua hàng xuất khẩu
  export commission house
  hãng đại lý mua hàng xuất khẩu
  export house
  hãng buôn xuất khẩu
  finance house
  hãng kinh doanh tiền tệ
  house account
  tài khoản tại hãng
  house agency
  hãng quảng cáo do chủ quảng cáo tự đặt ra
  house aviation Subcommittee
  phân ban hàng không hạ viện
  house call
  gọi vốn của hãng
  house cheque
  chi phiếu nội bộ của ngân hàng
  house of business
  hãng buôn
  house of issue
  hãng bao tiêu phát hành
  house rules
  những quy tắc của hãng
  house-to-house canvassing
  sự đi chào hàng đến từng nhà
  house-to-house salesman
  người chào hàng đến từng nhà
  house-to-house selling
  bán hàng đến từng nhà
  import house
  hãng buôn nhập khẩu
  in-house agency
  đại lý tại hãng
  in-house agency
  hãng quảng cáo tự đặt
  indent house
  hãng đặt hàng nhập khẩu
  indent house
  nhà đại lý mua hàng
  installment house
  cửa hàng bán trả góp
  International Commodities Clearing House
  phòng thanh toán bù trừ hàng hóa quốc tế
  International Commodities Clearing House
  Sở thanh toán bù trừ Hàng hóa Quốc tế
  issuing house
  công ty, nhà, hãng phát hành cổ phiếu
  licensed house
  hãng buôn có môn bài
  mail-order house
  cửa hiệu bán hàng qua đường bưu điện
  mercantile house
  hãng buôn
  mercantile house
  hãng doanh nghiệp
  mercantile house
  nhà hàng thương mại
  merchanting house
  hãng buôn (xuất khẩu)
  Plantation House
  Nhà Đồn điền (chỉ sở giao dịch hàng hóa Luân Đôn)
  schlock house
  cửa hàng bán đồ xấu
  show house
  nhà trưng bày hàng mẫu
  tied house
  nhà hàng bị ràng buộc
  trading house
  hãng buôn
  Trinity House
  Sở quản lý Hàng vụ
  Trinity House
  Sở Quản lý Hàng vụ (một tổ chức hàng hải của Anh thời xưa)
  wholesale house
  cửa hàng bán sỉ
  wholesale house
  hãng buôn sỉ
  wire house
  hãng môi giới lớn
  hiệu buôn
  jobbing house
  hiệu buôn (nửa) sỉ
  nhà
  Tự doanh-Thị trường chứng khoán London

  Giải thích VN: 1. Công ty hay cá nhân tham gia kinh doanh với tư cách broker tự mình mua bán trong hoạt động ngân hàng đầu tư hay chứng khoán và các dịch vụ tương quan . 2. biệt danh của London Stock Exchange.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X