• /´meik¸ʌp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồ hoá trang, son phấn (để tô điểm); sự hoá trang
  what a remarkable make-up!
  hoá trang đẹp hoá!
  that woman uses too much make-up
  bà kia son phấn nhiều quá
  Sự lên khuôn, đặt trang
  Cấu trúc, thành phần
  (ngành in) cách sắp trang
  Cấu tạo, bản chất, tính chất
  to be of generous make-up
  bản chất là người hào phóng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự bổ sung
  sự đặt trang
  separate make-up
  sự đặt trang tách rời
  sự lắp ghép
  sự lắp ráp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X