• =====/¸mælnju´triʃən</font

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kém dinh dưỡng, sự thiếu ăn

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  dinh dưỡng kém

  Y học

  suy dinh dưỡng

  Kinh tế

  sự dinh dưỡng kém
  sự suy dinh dưỡng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X