• /'hʌɳgə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đói, tình trạng đói
  to die of hunger
  chết đói
  to suffer hunger
  bị đói
  to feel hunger
  cảm thấy đói
  (nghĩa bóng) sự ham muốn mãnh liệt, sự khao khát, sự ước mong tha thiết
  a hunger for learning
  sự ham học

  Nội động từ

  Đói, cảm thấy đói
  ( + for, after) ham muốn mãnh liệt khát khao, ước mong tha thiết (cái gì)
  to hunger for news
  khát khao tin tức

  Ngoại động từ

  Làm cho đói, bắt nhịn đói
  to hunger someone out of some place
  bắt ai nhịn đói để phải ra khỏi nơi nào

  Chuyên ngành

  Y học

  sự đói

  Kinh tế

  sự đói
  sự đổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X