• /mɛə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngựa cái; lừa cái
  a mare's nest
  phát kiến hão huyền
  on Shank's pony/mare

  Xem shank

  danh từ

  Vùng tối phẳng rộng trên mặt trăng

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bã nho
  rượu nho

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X