• /nest/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tổ, ổ (chim, chuột...)
  a bird's nest
  tổ chim
  a wasp's nest
  tổ ong
  Nơi ẩn náu, sào huyệt (trộm cướp...)
  a nest of pirates
  sào huyệt kẻ cướp
  Bộ đồ xếp lồng vào nhau
  a nest of tables
  bộ bàn xếp lồng vào nhau
  a nest of boxes
  bộ hộp xếp lồng vào nhau
  to feather one's nest

  Xem feather

  It's an ill bird that fouls its own nest
  (tục ngữ) chẳng hay gì vạch áo cho người xem lưng
  a hornet's nest
  sự phê phán gay gắt, sự phản đối kịch liệt
  a mare's nest
  điều phát hiện là hay ho, nhưng rốt cuộc lại chẳng ra gì

  Nội động từ

  Làm tổ
  Tìm tổ chim, bắt tổ chim
  to go nesting
  đi bắt tổ chim
  Ẩn núp, ẩn mình

  Ngoại động từ

  Đặt vào ổ
  ( (thường) động tính từ quá khứ) xếp lồng vào nhau
  nested boxes
  những hộp xếp lồng vào nhau
  (kỹ thuật) lắp (mộng)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tổ // đặt vào
  nest of intervals
  họ các khoảng lồng vào nhau


  Kỹ thuật chung

  hốc
  khối
  mortar nest
  ổ vữa (trong khối xây)
  tube nest
  khối ống
  đan xen
  làm tổ

  Giải thích VN: Là việc đặt một cấu trúc này trong một cấu trúc khác. Ví dụ trong lập trình, một thủ tục này lại nằm trong một thủ tục khác. Hay trong cấu trúc dữ liệu, một cấu trúc này lại nằm trong một cấu trúc khác.

  lồng nhau
  nest of intervals
  họ các khoảng lồng nhau
  nest of intervals
  họ khoảng cách lồng nhau
  nest of intervals
  các khoảng lồng nhau
  lồng vào nhau
  một bộ
  túi

  Kinh tế

  tổ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X