• /´pouni/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngựa Pony (loại ngựa nhỏ)
  (từ lóng) hai mươi lăm bảng Anh
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) vật nhỏ bé (nhỏ hơn tiêu chuẩn bình (thường))
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bản dịch quay cóp
  on Shanks's pony/mare
  như shank

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  25 bảng Anh
  đồng 25 bảng Anh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X